top of page
Påmelding kurs/medlemskap

Thanks for submitting!

Medlemskap i Smeaheia Skolesjakk 

Medlemskap i Smeaheia Skolesjakk koster kr. 150,- og gjelder for et kalenderår. Ved innmelding blir du også medlem av Ungdommens Sjakkforbund (USF). For å kunne delta i barne- og ungdomsturneringer er medlemskap i en sjakkklubb tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund påkrevd.

Rating

I Norge er det kun medlemmer av Norges Sjakkforbund (NSF) som får publisert nasjonalt ratingtall, selv om også stadig flere turneringer i Ungdommens Sjakkforbund (USF) er ratingberegnet. For barn/ungdom som er medlem av en klubb tilknyttet USF betyr det at de i tillegg også må være medlem av en klubb tilknyttet NSF for å kunne opparbeide seg rating.

 

Smeaheia Skolesjakk har samarbeid med Sandnes Sjakklubb som er tilknyttet Norges Sjakkforbund. Mange av våre medlemmer er også medlem av Sandnes Sjakklubb og deltar i ratede voksenturneringer over hele landet og også i utlandet.

 

Ønsker du mer info om Sandnes Sjakklubb se hjemmesiden

www.sandnessjakk.no eller post@sandnessjakk.no.

bottom of page